Esan - Монгол Улсын статистикийн эмхэтгэл 2018

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Монгол Улсын статистикийн эмхэтгэл 2018
(4)

T.test

Монгол Улсын статистикийн эмхэтгэл 2018

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
2018 оны эмхэтгэлийг 2000-аас 2006 он, 2016, 2017, 2018 гэсэн 10 жилээр боловсрууллаа.
# statistic