esan.mn

The Mongolian journal of geopolitical studies

Гишүүнчлэл

Бүтээлийн тайлбар

In recent years, the fight against radicalism, especially against its brutal form terrorism, is spreading in the international operations practice. Obviously, terrorism is one of the most hazardous threats to humankind of modern era, no matter of its context. As well as, terrorism is converting to concrete factor, which directly threatens national security of nation states

Санал болгох контентууд

Лавай #7

Лавай #7

Гишүүнчлэл
Хүний нөөцийг бүрдүүлэх, түүнийг сайжруулах

Хүний нөөцийг бүрдүүлэх, түүнийг сайжруулах

Үнэгүй
Номинчимэдийнхэн

Номинчимэдийнхэн

Үнэгүй
Шинээр байгуулагдаж буй компани вэб сайтаар дамжуулан үйл ажиллагаагаа бусдад таниулах

Шинээр байгуулагдаж буй компани вэб сайтаар дамжуулан үйл ажиллагаагаа бусдад таниулах

Үнэгүй
Инженер оюутнуудын бие даалтын ажлыг хэрхэн үр дүнтэй хийх

Инженер оюутнуудын бие даалтын ажлыг хэрхэн үр дүнтэй хийх

Үнэгүй
Баянзүрх дүүрэг,6-р хороо,104 айлын,үйлчилгээтэй орон сууцны дотор цахилгаан хангамж

Баянзүрх дүүрэг,6-р хороо,104 айлын,үйлчилгээтэй орон сууцны дотор цахилгаан хангамж

Үнэгүй
Авто тээврийн хөдлөх бүрэлдэхүүний бүтээлийг дээшлүүлэх

Авто тээврийн хөдлөх бүрэлдэхүүний бүтээлийг дээшлүүлэх

Үнэгүй
Аж ахуй нэгжийн мөнгөн орлого, ашигт нөлөөлөх хүчин зүйлийн шинжилгээ

Аж ахуй нэгжийн мөнгөн орлого, ашигт нөлөөлөх хүчин зүйлийн шинжилгээ

Үнэгүй