Сэрүүлэг Их Сургууль

Төлбөрийн баланс

Үнэгүй

Бүтээлийн тайлбар

Ямар ч улс орны эдийн засагт ямар үйл явц өрнөж байгаа, тэдгээрийн шинж төрх, ирээдүйн хандлага тухайн улсын төлбөрийн балансад тусгалаа олдог юм.

Санал болгох контентууд

Аудит

Аудит

25,000 ₮
Бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх боломжийг тодорхойлох

Бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх боломжийг тодорхойлох

Үнэгүй
Глобальчлалын нөхцөл дэх технологийн менежментийн асуудал

Глобальчлалын нөхцөл дэх технологийн менежментийн асуудал

Үнэгүй
Нүүдлийн зочид буудал

Нүүдлийн зочид буудал

Үнэгүй
Байгууллагын хэвийн ажиллагааг хангахад банкны зээлийн үүрэг

Байгууллагын хэвийн ажиллагааг хангахад банкны зээлийн үүрэг

Үнэгүй
Хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлт, түүний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлт, түүний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Үнэгүй
Англи хэлний эерүүлсэн үг нь эелдэг харилцаа болон сүсэг бишрэлтэй холбогдох нь

Англи хэлний эерүүлсэн үг нь эелдэг харилцаа болон сүсэг бишрэлтэй холбогдох нь

Үнэгүй
Бизнесийн байгууллагын үйл ажиллагаанд динамикийн шинжилгээний ач холбогдол

Бизнесийн байгууллагын үйл ажиллагаанд динамикийн шинжилгээний ач холбогдол

Үнэгүй