Монгол Улсын статистикийн эмхэтгэл 2018

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах

Хуулбар шалгуур

Гишүүнчлэл

Loading...
Монгол Улсын статистикийн эмхэтгэл 2018
(4)

AuthorT.test

Монгол Улсын статистикийн эмхэтгэл 2018

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
2018 оны эмхэтгэлийг 2000-аас 2006 он, 2016, 2017, 2018 гэсэн 10 жилээр боловсрууллаа.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# statistic