ЭЗБӨЧСТөв

Дүүргүүдийн өрсөлдөх чадварын тайлан-2017

9,900 ₮

Бүтээлийн тайлбар

Улаанбаатар хот бол манай улсын хөгжлийг аль ч талаас нь толины тусгал мэт ил тод харуулах нүүр царай мөн. Иймээс Улаанбаатар хотыг иргэд оршин суугчдаа дээдэлсэн, тэдний амьдрах эрүүл, аюулгүй, тав тухтай орчныг хангасан хот болгох нь туйлын зорилго юм.

Санал болгох контентууд

Нягтлан бодох бүртгэлийн улсын XVIII олимпиад

Нягтлан бодох бүртгэлийн улсын XVIII олимпиад

Үнэгүй
Лавай #12

Лавай #12

Гишүүнчлэл
Мэдээллийн санг цахимжуулах нь

Мэдээллийн санг цахимжуулах нь

Үнэгүй
Компанийн санхүүгийн үр ашгийг дээшлүүлэх асуудал

Компанийн санхүүгийн үр ашгийг дээшлүүлэх асуудал

Үнэгүй
Үйлдвэрлэлийн хорогдлыг бүтээгдэхүүн болгох нь

Үйлдвэрлэлийн хорогдлыг бүтээгдэхүүн болгох нь

Үнэгүй
Сүлжээний хяналт

Сүлжээний хяналт

Үнэгүй
Багануурын нүүрсний уурхайн 2-р хэсгээс жилд 2,5 сая тонн нүүрс олборлох үеийн цахилгаанжуулалт

Багануурын нүүрсний уурхайн 2-р хэсгээс жилд 2,5 сая тонн нүүрс олборлох үеийн цахилгаанжуулалт

Үнэгүй
Санхүүгийн тайлан баланс, түүнд дүн шинжилгээ хийж үйл ажиллагааг сайжруулах хэрэгсэл болгох нь

Санхүүгийн тайлан баланс, түүнд дүн шинжилгээ хийж үйл ажиллагааг сайжруулах хэрэгсэл болгох нь

Үнэгүй