ЭЗБӨЧСТөв

Provincial Competitiveness Report 2015

Гишүүнчлэл

Бүтээлийн тайлбар

Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан ийнхүү гурав дахь жилдээ гарлаа. Орон нутгийн хөгжлийн чиг хандлага бүсчилсэн хэлбэртэй болж урт хугацаанд үр ашигтай ажиллах таатай орчин бүрэлдэх боломж ажиглагдаж байгаад таатай байна. Цаашлаад бид судалгааны үр дүнгээ олон нийтэд илүү хүргэх тал дээр анхааран ажиллаж байна.

Санал болгох контентууд

Лавай сэтгүүл #7

Лавай сэтгүүл #7

3,000 ₮
Банкны өрсөлдөх чадварыг үйлчилгээний чанараар дээшлүүлэх боломж

Банкны өрсөлдөх чадварыг үйлчилгээний чанараар дээшлүүлэх боломж

Үнэгүй
Улаанбаатар хотын хүнсний зах зээл дэх зуучлагчдын үүргийн талаарх зарим судалгаа

Улаанбаатар хотын хүнсний зах зээл дэх зуучлагчдын үүргийн талаарх зарим судалгаа

Үнэгүй
Аутсорсинг гэж юу вэ, Монгол оюутнуудыг Аутсорсингд бэлтгэх

Аутсорсинг гэж юу вэ, Монгол оюутнуудыг Аутсорсингд бэлтгэх

Үнэгүй
Орон нутгийн онцлог, байгалийн баялгийг үнэн цэнэд хүргэж, ашиглах боломжийг нэмэгдүүлэх нь

Орон нутгийн онцлог, байгалийн баялгийг үнэн цэнэд хүргэж, ашиглах боломжийг нэмэгдүүлэх нь

Үнэгүй
Хүний нөөцийн менежмент

Хүний нөөцийн менежмент

Үнэгүй
Захиргааны хэргийг урьдчилан хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, түүний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Захиргааны хэргийг урьдчилан хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, түүний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Үнэгүй
Насанд хүрээгүй хүмүүсээс үйлдэж буй гэмт хэргийн шалтгаан, урьдчилан сэргийлэх арга зам

Насанд хүрээгүй хүмүүсээс үйлдэж буй гэмт хэргийн шалтгаан, урьдчилан сэргийлэх арга зам

Үнэгүй