ЭЗБӨЧСТөв

Provincial competitiveness report 2014

Гишүүнчлэл

Бүтээлийн тайлбар

Renowned for its rich agricultural and mineral resources, Mongolia has a vast terrain comprised of an exquisite combination of towering mountains, golden desert and vast steppe. Should we manage these resources which can be found in all parts of the country, efficiently and with a good vision, we will be able to improve our competitiveness and achieve prosperity. 

Санал болгох контентууд

Хуш модны самар

Хуш модны самар

Үнэгүй
Санхүүгийн лавлах

Санхүүгийн лавлах

Үнэгүй
Байгууллага дахь сургалт

Байгууллага дахь сургалт

Үнэгүй
Баян-Өлгий аймгийн гар урлалын зүйлсийг аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн болгох боломж

Баян-Өлгий аймгийн гар урлалын зүйлсийг аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн болгох боломж

Үнэгүй
Зээлийн хүүний хэлбэлзэл ,түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлийн шинжилгээ

Зээлийн хүүний хэлбэлзэл ,түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлийн шинжилгээ

Үнэгүй
Using the Complex sentence in English and Mongolian language

Using the Complex sentence in English and Mongolian language

Үнэгүй
Монголын түүх соёл, монгол ахуйтай холбоотой үг хэллэгийг англи хэлэнд орчуулах арга зам

Монголын түүх соёл, монгол ахуйтай холбоотой үг хэллэгийг англи хэлэнд орчуулах арга зам

Үнэгүй
Өрөмдлөг, тэсэлгээний ажил

Өрөмдлөг, тэсэлгээний ажил

Үнэгүй