Сэрүүлэг Их Сургууль

Хүний нөөцийн удирдлага

Үнэгүй

Бүтээлийн тайлбар

Америкийн иргэн, сэтгэл зүйн шинжлэх ухааны доктор, Рига дахь Стокгольмын Эдийн засгийн сургуулийн зөвлөх профессор Ларри У. Стаутын “Хүний нөөцийн удирдлага” ном нь дэлхийн шилдэг компаниудын хүний нөөцийн удирдлагын шалгарсан арга технологит тулгуурлан бичсэн цогц бүтээл юм.

Санал болгох контентууд

Хог, хаягдлын ангилан боловсруулах төсөл

Хог, хаягдлын ангилан боловсруулах төсөл

Үнэгүй
Боловсрол судлал

Боловсрол судлал

Үнэгүй
Боловсролын шинэчлэлийн удирдлага, хүний нөөцийн мэргэшсэн менежер бэлтгэх асуудалд

Боловсролын шинэчлэлийн удирдлага, хүний нөөцийн мэргэшсэн менежер бэлтгэх асуудалд

Үнэгүй
Инженер оюутнуудын бие даалтын ажлыг хэрхэн үр дүнтэй хийх

Инженер оюутнуудын бие даалтын ажлыг хэрхэн үр дүнтэй хийх

Үнэгүй
Монгол, Англи хэлний газар нутгийн нэрийн хэлбэр, утга зүйн судалгаа

Монгол, Англи хэлний газар нутгийн нэрийн хэлбэр, утга зүйн судалгаа

Үнэгүй
Улаан буудайн ургацанд нөлөөлөх регрессийн тэгшитгэлийн тооцоо

Улаан буудайн ургацанд нөлөөлөх регрессийн тэгшитгэлийн тооцоо

Үнэгүй
Оюунтан залуус сэтгүүл

Оюунтан залуус сэтгүүл

Үнэгүй
Сургалтын технологид математик загвар хэрэглэх нь

Сургалтын технологид математик загвар хэрэглэх нь

Үнэгүй