Аварга Дээд сургууль

Спортын физиологи, сэтгэл судлал

500 ₮

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү сурах бичгийг туурвихдаа ОХУ, АНУ, Герман зэрэг физиологи, сэтгэл судлал, спорт эрчимтэй хөгжсөн орнуудын ном сурах бичиг ашигласны зэрэгцээ спортын физиологи, сэтгэл судлалын талаар манай оронд хийгдсэн судалгааны ажлын зарим үр дүнгээс холбогдох бүлгүүдэд оруулж, энэ сурахыг ашиглаж буй хүмүүст өөрийн орны тамирчдын физиологи сэтгэл зүйн талаар эрэгцүүлэн бодох боломж олгохыг хичээлээ.

Санал болгох контентууд

Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хүний нөөц бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтыг судлах нь

Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хүний нөөц бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтыг судлах нь

Үнэгүй
Багануурын нүүрсний уурхайн 2-р хэсгээс жилд 2,5 сая тонн нүүрс олборлох үеийн цахилгаанжуулалт

Багануурын нүүрсний уурхайн 2-р хэсгээс жилд 2,5 сая тонн нүүрс олборлох үеийн цахилгаанжуулалт

Үнэгүй
Бизнесийн байгууллага дахь хүний нөөцийн тогтвор суурьшлыг сайжруулах арга зам

Бизнесийн байгууллага дахь хүний нөөцийн тогтвор суурьшлыг сайжруулах арга зам

Үнэгүй
Насанд хүрээгүй хүмүүсээс үйлдэж буй гэмт хэргийн шалтгаан, урьдчилан сэргийлэх арга зам

Насанд хүрээгүй хүмүүсээс үйлдэж буй гэмт хэргийн шалтгаан, урьдчилан сэргийлэх арга зам

Үнэгүй
Аман орчуулга хичээлийг заах үед тулгарах бэрхшээлүүд түүнээс гарах боломжууд

Аман орчуулга хичээлийг заах үед тулгарах бэрхшээлүүд түүнээс гарах боломжууд

Үнэгүй
Сонины нэгдүгээр нүүрний дизайны онол практикийн асуудал

Сонины нэгдүгээр нүүрний дизайны онол практикийн асуудал

Үнэгүй
Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийг хүчирхийллээс хамгаалах талаар цэцэрлэгийн багшийн мэдлэгийг судалсан нь

Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийг хүчирхийллээс хамгаалах талаар цэцэрлэгийн багшийн мэдлэгийг судалсан нь

Үнэгүй
Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүний эрх зүйн байдлын  зарим асуудал

Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүний эрх зүйн байдлын зарим асуудал

Үнэгүй