Аварга Дээд сургууль

Дасгалжилтын физиологийн үндэс

1,000 ₮

Бүтээлийн тайлбар

Спортын физиологи буюу дасгалжилтын физиологийн үндэс нь биемахбодын нөөц боломжийг судлан шинжилж ажиллах чадварыг дээшлүүлэх арга зүй, түүний үндэс, сэргэлтийг түргэсгэх, хэт ядралт, хэт дасгалжилтаас сэргийлэх, эмгэг өөрчлөлтөөс хамгаалах, цаашилбал янз бүрийн өвчнөөс ч сэргийлэх асуудлыг нэн түрүүнд дасгалжилтын физиологи судалдаг.

Санал болгох контентууд

Банкны өрсөлдөх чадварыг үйлчилгээний чанараар дээшлүүлэх боломж

Банкны өрсөлдөх чадварыг үйлчилгээний чанараар дээшлүүлэх боломж

Үнэгүй
Багануурын нүүрсний ил уурхай 1-р хэсгээс жилд 1,5сая тн нүүрс гарган авах үеийн цахилгаан хангамж

Багануурын нүүрсний ил уурхай 1-р хэсгээс жилд 1,5сая тн нүүрс гарган авах үеийн цахилгаан хангамж

Үнэгүй
Ардын эрх судалгаа, нийтлэл

Ардын эрх судалгаа, нийтлэл

Үнэгүй
Авто тээврийн хөдлөх бүрэлдэхүүний бүтээлийг дээшлүүлэх

Авто тээврийн хөдлөх бүрэлдэхүүний бүтээлийг дээшлүүлэх

Үнэгүй
Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ  үр ашгийг дээшлүүлэх нь

Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ үр ашгийг дээшлүүлэх нь

Үнэгүй
Захиргааны актын эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Захиргааны актын эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Үнэгүй
Хил дамжин үйлдэгдсэн мал хулгайлах гэмт хэргийг илрүүлэх, нотлох ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын асуудал

Хил дамжин үйлдэгдсэн мал хулгайлах гэмт хэргийг илрүүлэх, нотлох ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын асуудал

Үнэгүй
Завхан нутгаас төрсөн улсын цолтой бөхчүүдийн судалгаа

Завхан нутгаас төрсөн улсын цолтой бөхчүүдийн судалгаа

Үнэгүй