Аварга Дээд сургууль

Багш-Биеийн тамирын боловсрол бакалаврын хөтөлбөр

500 ₮

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын боловсролын хууль, дээд боловсролын хууль. Биеийн тамир спортын хууль, бодлого, Монгол улсын дээд боловсролын шинэчлэлтэй уялдуулан БШУ-ны сайдын 2014 оны А/174, А/245 тушаал хэрэгжүүлэх эорилгоор Бакалавр зэрэгтэй биеийн тамирын багш бэлтгэхэд зориулсан шинэчилсэн хөтөлбөрийг манай сургуулийн эрдэмтэн багш нар, боловсруулан танилцуулж байна.

Санал болгох контентууд

The Awakening, and Selected Short Stories

The Awakening, and Selected Short Stories

Үнэгүй
Байгууллага дахь сургалт

Байгууллага дахь сургалт

Үнэгүй
Жуулчны баазын хоол хүнсний аюулгүй байдал

Жуулчны баазын хоол хүнсний аюулгүй байдал

Үнэгүй
Байгууллагын зардлыг бууруулах зарим боломж

Байгууллагын зардлыг бууруулах зарим боломж

Үнэгүй
Эдийн засаг: Онол, практик #18

Эдийн засаг: Онол, практик #18

Гишүүнчлэл
Банкинд нэг цэгийн төвлөрсөн үйлчилгээг нэвтрүүлэх боломж

Банкинд нэг цэгийн төвлөрсөн үйлчилгээг нэвтрүүлэх боломж

Үнэгүй
Барилгын байгууллагын удирдлагын хяналтыг сайжруулах нь

Барилгын байгууллагын удирдлагын хяналтыг сайжруулах нь

Үнэгүй
Анагаах ухааны нэр томъёог Англи хэлнээс Монгол хэл рүү хөрвүүлэх зарим асуудал

Анагаах ухааны нэр томъёог Англи хэлнээс Монгол хэл рүү хөрвүүлэх зарим асуудал

Үнэгүй