.Б. Одончимэг

Сургах, судлахад суралцахуй

10,000 ₮

Бүтээлийн тайлбар

Номын сурган заах арга зүйн гол агуулгыг Өрнө Дорнын болон Монгол улсын боловсрол судлалын эрдэмтэн мэргэд, судлаачдын үзэл баримтлал, онол сургаал, ном судраас тунгаан түүвэрлэсний зэрэгцээ өөрийн сурган хүмүүжүүлэх ажлын 24 жилийн туршлагаасаа тусган бүрдүүлсэн болно.

Санал болгох контентууд

Жижиг бизнесийн байгууллагын бизнес төлөвлөгөө боловсруулах арга зүй

Жижиг бизнесийн байгууллагын бизнес төлөвлөгөө боловсруулах арга зүй

Үнэгүй
Хүний эшийн зүйл Монгол, Англи, Орос хэлэнд

Хүний эшийн зүйл Монгол, Англи, Орос хэлэнд

Үнэгүй
Банкны нягтлан бодох бүртгэлийн сурах бичигт хийсэн шинжилгээ

Банкны нягтлан бодох бүртгэлийн сурах бичигт хийсэн шинжилгээ

Үнэгүй
Мэргэжлийн лабораторийн загвар гаргах төсөл

Мэргэжлийн лабораторийн загвар гаргах төсөл

Үнэгүй
Компьютерын суурь мэдлэгт мултьмедиа хичээлийг нэвтрүүлэх боломж

Компьютерын суурь мэдлэгт мултьмедиа хичээлийг нэвтрүүлэх боломж

Үнэгүй
Андройд сэргэн мандалт

Андройд сэргэн мандалт

Үнэгүй
Азийн хэвлэл мэдээллийн барометр

Азийн хэвлэл мэдээллийн барометр

Үнэгүй
Монголын хүн амын сэтгүүл #7

Монголын хүн амын сэтгүүл #7

Гишүүнчлэл